Wat is de Brede School?

De Brede School Sint-Pieters-Woluwe is een netwerk van lokale schoolse en niet-schoolse organisaties die samenwerken om een brede leer- en leefruimte voor peuters, kleuters, kinderen, tieners en jongvolwassenen te creëren. Het is dus geen school in de enge zin van het woord maar een samenwerkingsverband tussen partners voor de brede ontwikkeling van kinderen.

De Brede School Sint-Pieters-Woluwe bestaat uit meer dan 30 partners uit verschillende sectoren (sport, onderwijs, welzijn, veiligheid, cultuur, kinder- en tienerwerking) die samen activiteiten organiseren tijdens en na de schooluren.

In Sint-Pieters-Woluwe, werken we aan vier pijlers: 

  • Interegenerationele banden vergroten
  • Sportbeleving versterken
  • Cultuurbeleving versterken
  • Maximale kansen bieden bij het leren van het Nederlands
Doorheen de werking van onze Brede School, willen wij vooral bouwen aan: maatschappelijke participatie, kritisch nadenken en talentontwikkeling.

Meer informatie over de Brede School vind je in de visietekst van de VGC en in de publicatie Wat is een Brede School? door het Steunpunt Diversiteit en Leren.