Missie en visie

We have a dream

Onze droom brede school is een omgeving waar iedereen zich thuis voelt, deel uitmaakt van de maatschappij, zich kan ontwikkelen volgens eigen mogelijkheden, het beste van zichzelf ontdekt en geeft. Schoollopen, wonen of werken in de brede leer- en leefomgeving van onze dromen,  geeft een gevoel van voldoening. Jongeren weten wie ze zijn en waar ze naartoe willen. Er zijn geen drempels; iedereen kan meedoen, meespreken, mee nadenken, mee ontdekken en meespelen.  De samenwerkingen tussen de diverse partners creëert een gevoel van verbondenheid en de wederzijdse uitwisseling verrijkt de werking van elke partner. In onze droom wordt brede school een evidentie en werken mensen van alle leeftijden en culturen van nature samen aan een brede leer- en leefomgeving. 

Als we de partners vragen wat hun droombeeld van de Brede School SPW is, dan hebben ze het over lange termijndoelen zoals talentontwikkeling, voorbereiding op de toekomst, maatschappelijke participatie en welbevinden waaronder gezondheid en veiligheid.