Referentiekader

referentiekader van de Brede School

De Brede School vindt plaats in een lokale context. Lokale scholen, verenigingen en andere organisaties, werken samen om een brede leer- en leefomgeving te creëren voor kinderen en jongeren.

Er zijn verschillende criteria waaraan de Brede School moet voldoen: participatie van de doelgroep(en), diversiteit van de partners en een effectieve samenwerking. In de Brede School Sint-Pieters-Woluwe, proberen we op verschillende manieren kinderen en tieners te betrekken in het vormgeven en evalueren van de Brede School. Ook ouders, partners en buurtbewoners worden op verschillende niveaus aangesproken om mee te participeren met de Brede School.

Hierboven vind je een visuele voorstelling van een referentiekader van de Brede School van de VGC.