Gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans te Sint-Pieters-Woluwe

 
De gemeentelijke muziekacademie van Sint-Pieters-Woluwe maakt deel uit van het deeltijds kunstonderwijs.
Adres:  Secretariaat: GBS Stokkel - 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Telefoon : 02 773 18 56
Email : jverschueren@woluwe1150.irisnet.be
Contactgegevens : Op deze webpagina vind je meer informatie en contactgegevens terug.
Beschrijving :

De Gemeentelijke muziekacademie van Sint-Pieters-Woluwe streeft ernaar haar leerlingen op te voeden tot creatieve en zelfstandig denkende mensen.  Het is de bedoeling hen de nodige bagage aan te reiken waarmee zij in de mogelijkheid zijn uit te groeien tot kunstminnende en kunstbeoefenende mensen.

Het voortdurend motiveren om door te zetten, opdat men de nodige technische en muzische vaardigheden onder de knie krijgt, gebeurt in een spontane, open en enthousiaste sfeer.

Wij reiken de leerlingen methodes aan opdat ze zelfstandig leren ontdekken, en stimuleren hen om regelmatig en met inzicht te oefenen. We werken naar individueel niveau, niet enkel naar vereist niveau. Niet "een prestatie van een leerling", wel de evolutie die hij/zij doormaakt is belangrijk.

Ons uitgangspunt is de eigen interesse van de leerling en de gemeenschappelijke interesse van groepen leerlingen.  Wij streven ernaar de nieuwsgierigheid van het onbekende en onbeminde te prikkelen.  Het is de bedoeling hun inzichten open te trekken, hun interesse te verbreden en hun kritische geest aan te scherpen. 

Website : https://sites.google.com/site/muzacspw/home