Koninklijk Instituut Woluwe

Adres:  Georges Henrilaan 278 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Telefoon : 02 735 40 85
Email : info@kiwoluwe.org
Contactgegevens : U vindt meer contactinformatie over de school terug via deze link: http://www.kiwoluwe.org/contact
Beschrijving :

In het Koninklijk Instituut Woluwe willen we met een hart voor kinderen en jongeren, op een respectvolle en professionele manier, het welbevinden bevorderen vankinderen en jongeren met een gehoorsstoornis, een taalstoornis, een autismespectrum stoornis, met een visuele beperking, of een gedrags– en emotionele stoornis.

Bij ons staat het kind, de jongere centraal. We willen luisteren naar zijn vraag en samen met hem een realistisch toekomstperspectief opbouwen die tot maximalezelfontplooiing leidt. Dit willen we realiseren in dialoog met de ouders en andere betrokkenen maar ook in dialoog met de bredere samenleving.

We willen een gemeenschap vormen waarin kinderen, jongeren, ouders en personeel tot zinvolle en zingevende relaties kunnen komen. We willen dit bekomen door via een open communicatie de betrokkenheid van allen hoog te houden. Door jarenlang met deze kinderen en jongeren te werken heeft ons personeel heel wat kennis en ervaring opgebouwd. Deze kennis en ervaring willen we uitdragen en delen met anderen.

Afdelingen: BuBaO, BuSO en MFC

Website : www.kiwoluwe.org/