Kinderdagverblijf Mooi-bos

 
Het KDV Mooi-bos is een Nederlandstalige gemeentelijke crèche voor baby's en peuters van 0 - 36 maanden.
Adres:  Stoeterijlaan 100 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Telefoon : 02/435.59.60
Email : kribbe.mb@woluwe1150.irisnet.be
Contactgegevens :

Meer informatie kunt u op deze website terugvinden.

Beschrijving :

Het kinderdagverblijf Mooi-bos is één van de twee Nederlandstalige gemeentekribben van Sint-Pieters-Woluwe en staat onder toezicht van K&G. Hier worden kindjes tussen 0 en 36 maanden opgevangen in een warme, speelse en leerrijke omgeving.

De rol van het kinderdagverblijf is complementair aan die van het gezin. Elk kindje hoort in zijn familie en zijn opvoeding kan niet losgekoppeld worden van zijn ouders en zijn omgeving. Het KDV is geen vervanging hiervan, het zorgt voor een continuïteit en moet ook een meerwaarde zijn. Daarom is het dagelijks contact met de ouders en de wenperiode met hun kindje voor de opname zo belangrijk.

De opvang omvat de verzorging, voeding en opvoedkundige begeleiding van de kinderen. Het kinderdagverblijf wil een veilig en opvoedkundig klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. We hebben dan ook geopteerd om te werken volgens de pedagogische visie’ Reggio Emilia’.

Website : www.woluwe1150.be/kinderdagverblijven/mooibos.cfm