Internaat Don Bosco Woluwe

 
Internaat voor jongens (lager en secundair). Binnenkort zal het internaat ook opengesteld worden naar meisjes toe.
Adres:  Guldendallaan 90 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Telefoon : 02 771 99 02
Email : woluwe.internaat@donbosco.be
Contactgegevens : Meer contactgegevens kan je op deze website terugvinden.
Beschrijving :

Een internaat is een boeiende plaats van samenleven. De jongens zijn ingedeeld in leefgroepen. We kiezen er uitdrukkelijk voor om in groep te leven,... te leren leven. Leren leven in een familiale hartelijke leefomgeving, met een duidelijke dagdagelijkse structuur en oog voor elk individu. Het leven op internaat is gestoeld op vertrouwen in elkaar en doet beroep op ieders verantwoordelijkheid. Afspraken en regels zijn een noodzaak in elke samenleving, ook op het internaat.
Ons motto luidt dan ook: "Voorkomen is beter dan genezen !"

De klemtoon van de begeleiding evolueert doorheen de jaren van groepsvorming naar verantwoord omgaan met zelfstandigheid en vrijheid. De jongsten leven nog volledig in groep en de oudsten beschikken over een persoonlijke kamer.

De opvoeders staan in voor een goede studiesfeer waarbinnen de individuele studiebegeleiding - met oog voor de capaciteiten en specifieke vragen van elkeen - kan geschieden én zij bouwen samen met de jongens aan een (h)echte leefgroep, een jeugdig klimaat, een leefwereld waar de jongeren zich thuis mogen voelen. Hierbij houden zij rekening met de vele interesses van de jongeren. Samen met de K.A.J. trachten zij een zinvol ontspanningsaanbod aan te bieden, zowel in de leefgroep als daarbuiten. De groene rand rond Brussel biedt daartoe tal van mogelijkheden.

De opvoeding gebeurt in de geest van Don Bosco, de man naar wie wij genoemd zijn.

Website : www.woluweinternaat.be