GVLS Mater Dei

 
Vrije Autonome Lagere School Mater Dei
Adres:  Luchtvaartlaan 70 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Telefoon : 02/779.09.94
Email : lagereschool@materdei-spw.be
Contactgegevens : Meer info kan vindt u hier terug.
Beschrijving : “Het gezag van het hart doet wonderen.”
Onze schoolvisie stoelt op vijf pijlers die wij als
uitgangspunt nemen in het schoolleven van elke dag.

opsomming Kwaliteit
In onze school wordt in de eerste plaats
kwaliteitsonderwijs nagestreefd.

opsomming De boodschap van Jezus 
De hoopvolle boodschap
van Christus spreekt ons aan.

opsomming Zorgverbreding 
Wij ‘verbreden’ onze zorg.

opsomming Waarden
Wij gaan de vraag naar zingeving en
ethische waarden niet uit de weg.

opsomming Assisterende stijl
Het gezag van het hart doet wonderen.

Website : www.kleuterenlagereschoolmaterdei.be/lager_kennismaking.html