Gemeentelijke academie voor muziek en woord te Sint-Lambrechts-Woluwe

 
In de gemeentelijke muziekacademie van Sint – Lambrechts – Woluwe willen we artistiek onderwijs bieden voor de studierichtingen Muziek en Woord vanuit
Adres:  Kroninglaan 42 (hoofdinstelling) - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Telefoon : 02/761.11.27
Email : academieslwu@gmail.com
Contactgegevens : Meer contactgegevens vindt u hier terug: www.muziekenwoord.be
Beschrijving :

Het hoofddoel is de leerling door middel van speelvreugde de liefde voor muziek en woord bij te brengen en hem zowel te stimuleren in het zelf beoefenen van één of meerdere kunstvormen als te motiveren tot deelname aan culturele activiteiten.

Met dit artistiek pedagogisch project wenst deze academie via traditie, actualisering en creativiteit volgende doelstellingen te realiseren:

- integratie van het individu ( jongeren, volwassenen en mindervaliden ) in het gemeenschappelijk proces van verkenning, beleving en uiting

- aanscherpen van auditieve en visuele reactie en interactie

- ontwikkelen van muzikaliteit, expressie, vormgevoel en esthetiek, beleving, gehoor, gevoel, aanpassingsvermogen, inzet, volharding, inzicht en respect voor het muzikale gegeven, interpretatie, beheersing en afwerking zowel individueel als collectief

- vorming van muzikale smaak

- verwerven van een repertoire

- inzicht verwerven in de verschillende stijlen en genres in de muziek en in de literatuur

- ontdekken en aanmoedigen van muzikale aanleg . De kinderen op jonge leeftijd de kans geven een instrument te kiezen doordat ze kunnen proeven van de verschillende initiatiecursussen die bij ons aangeboden worden.

- verwerven van muzikale vaardigheden die tot kennis en kunde leiden

- het zichzelf leren uitdrukken door het vertolken van een tekst of een muziekstuk

- het ontwikkelen van vaardigheden in het expressieve gebruik van de taal

- de mogelijkheid bieden om in contact te komen met diverse theatergenres en poëziestromingen

- opvoeden van jongeren tot cultuurminnende en artistieke persoonlijkheden, die zich als een creatief individu kunnen ontplooien.

- de mogelijkheid bieden aan afgestudeerde leerlingen om binnen de school zinvol en artistiek bezig te blijven

- streven bij volwassenen naar culturele verrijking

- de mogelijkheid bieden om zowel leerlingen, die professionele kunstaspiraties koesteren, voor te bereiden op hogere studies alsook leerlingen de weg te wijzen naar de boeiende amateurswereld

- de mogelijkheid bieden van zelfontplooiing en eigen denkkracht. Dit betekent dat de leerling in staat zou moeten zijn tot verdere zelfstudie en zo zijn ontdekkingstocht in de wereld van de kunsten verder te zetten.

- de kwaliteitsverbetering verder uitbouwen door het creëren van een dynamisch leerproces .

- deelnemen aan het socio – culturele leven van Woluwe en omstreken om de uitstraling van onze academie te bevorderen. Dit wordt tevens tot stand gebracht door de personeelsleden, leerlingen en ouders.

- een belangrijke sociale, vormende en culturele rol bekleden in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en omstreken door onze traditie verder uit te bouwen en door onze leerlingen een grote meerwaarde mee te geven: zij uiten deze meerwaarden in de extra ontwikkeling van hoofd, hart en handen. De 3 h’s vormen in het opvoedingspatroon van onze leerlingen een heel belangrijke sleutel om hun relatie met de maatschappij af te tasten, uit te beelden en vorm te geven. De leerlingen krijgen door het volgen van kunstonderwijs de kans om hun levenservaring beter te beleven en te verrijken. Naast deze meerwaarden willen we ook de eigenwaarde van de leerlingen verstevigen: dit komt tot uiting in hun kunnen en kennen van Muziek en Woord.

- Ook de communicatie en samenwerking met andere scholen, binnen en buiten het DKO kan verruimend werken

- Levenslang en levensbreed leren

- Internationaal musiceren via uitwisselingen, stages en projecten

Website : www.muziekenwoord.be