GO! Basisschool De Zonnewijzer

 
De Zonnewijzer is een officiële kinderrechtenschool. Het is een school met veel facetten waar iedereen zich goed voelt.
Adres:  Grote Prijzenlaan 59 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Telefoon : 02-770.85.56
Email : dezonnewijzer@g-o.be
Contactgegevens : U vindt meer contactgegevens op deze website: http://www.de-zonnewijzer.be/
Beschrijving :

In onze school staat een enthousiast team borg voor kwaliteitsonderwijs. Ons team streeft de totale persoonlijkheidsontwikkeling na.

Onze aandacht gaat naast het bereiken van de eindtermen, ook naar het welbevinden van onze leerlingen heeft onze volledige aandacht..

Hoekenwerk, ict,differentiatie binnen de klas en zelfontdekkend leren zijn voor ons team en onze leerlingen bekende termen, maar ook leren buiten de school. (natuur, bos, cultuur,....)

Onze basisschool is een stimobschool. (meertalig onderwijs) zie bijlage

http://www.tvbrussel.be/nl/video/10286/jacky-goris-scholengroep-brussel-zo-vroeg-mogelijk-beginnen-met-immersieonderwijs

Een deel van het curriculum wordt in de tweede taal onderwezen. “stimob in de Franse taal” vanaf de derde kleuterklas.
Taalsensibilisering Engels gebeurt vanaf het derde leerjaar en vanaf het vijfde leerjaar krijgen de leerlingen kans tot taalinitiatie Duits na de lesuren. Vanaf September 2013 kan u ook de Chinese taal volgen op woensdagnamiddag en zaterdag.

Deze school onderschrijft de gemeenschappelijke waarden, doelstellingen en idealen van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Zo staan zij voor onderwijskwaliteit, voor de vorming van de totale persoon, respect voor diversiteit, openheid en verdraagzaamheid, oog voor maatschappelijke werkelijkheid, innovatie en creativiteit, betrokkenheid van de schoolparticipanten. Kinderen degelijk voorbereiden op vervolgonderwijs, kinderen voorbereiden op een rol in deze maatschappij, is hun belangrijkste zorg.De Wimpel beschikt over een specifieke multiculturele leerlingenpopulatie. Ze proberen hun doelstellingen concreet in vier krachtlijnen te vertalen.Daarbij horen belangrijke accenten, kenmerkend voor onze school en voor onze kinderen:

Website : http://www.de-zonnewijzer.be/