Nieuws

mrt 18, 2020

Uitsel activiteiten tot na 5/04


Beste partners,
de gemeentelijke dienst Brede School Sint-Pieters-Woluwe steunt mee initiatieven die ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen besmet geraken met het coronavirus. Daarom stellen we activiteiten en overlegmomenten uit tot na 5/04.

Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Aisling van Vliet

We nemen we de volgende beslissingen:

Uitstel van de volgende activiteiten:

  • Huiswerkbegeleiding
  • SNeL (Spelenderwijs Nederlands Leren)
  • Talentontwikkeling tijdens de naschoolse opvang
  • Buurtverkenning voor leerkrachten
  • Intergenerationele samenwerking tussen de kribbes en het rusthuis (sinds een week of twee reeds stopgezet)

De volgende intervisies, werkgroepen & vergaderingen zijn eveneens uitgesteld tot een een nader te bepalen datum:

  • intervisie: op naar een betere oriëntering
  • werkgroep: het grote fietsexamen
  • Terugkoppeling SNeL in de scholen
Voor initiatieven die in april gepland staan (peuter- en kleutertuin, Buitenspeeldag etc.) wachten we de nieuwe richtlijnen af die vanaf april in voege treden.