Nieuws

feb 27, 2020

Uitwisseling tussen lager en secundair onderwijs rond oriëntering en zorg van leerlingen.


De brede school nodigt samen leerkrachten van de derde graad LO, zorgcoördinatoren, beleidsmedewerkers & leerlingenbegeleiders en graadcoördinatoren van de eerste graad SO uit op een intervisie over het faciliteren van overgangen binnen de onderwijsloopbaan van kinderen. We zullen vooral bespreken hoe we leerlingen beter kunnen oriënteren. De intervisie gaat door op op vrijdag 27 maart van 9u - 13u in GC Kontakt (Orbanlaan 54, 1150 SPW)
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Aisling van Vliet

Download de uitnodiging hier.