Brede School Sint-Pieters-Woluwe

dec 18, 2019

Brede School SPW neemt tweede stap in lokaal transbaso onderzoek


Uit de Onderwijsspiegel (2016) blijkt dat schoolmotivatie en welbevinden van kinderen die de overstap maken van het LO naar het SO een significante dip meemaken.

Aangezien er in SPW zowel lagere als secundaire scholen aanwezig zijn, wil de brede school nagaan wat er reeds gebeurd om deze transitie te vergemakkelijken, waar we nog verder op in kunnen zetten en wat we van elkaar kunnen leren.

Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Aisling van Vliet

In het schooljaar 2018 - 2019 is er een eerste bevraging geweest bij alle lagere scholen. Nu volgt er een bevraging bij de secundaire scholen. In het voorjaar 2020 hopen we een uitwisseling te organiseren tussen leerkrachten van het 6e leerjaar en graadcoördinatoren / leerlingenbegeleiders van de 1e graad SO. De focus van deze eerste uitwisseling zal een betere oriëntering van leerlingen zijn. Hoe kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten beter de interesses, capaciteiten en attitudes inschatten? Welke secundaire scholen zijn er in de buurt en wat is hun aanbod? Wat kunnen we op vlak van oriëntering leren van elkaar? Welke rol kan de brede school hierin spelen?

Dit zijn een aantal vragen die aan bod zullen komen.

Geïnteresseerd om deze uitwisseling bij te wonen? Contacteer de coördinator op bredeschool@woluwe1150.be.