Nieuws

dec 20, 2018

SNeL gaat door in het 2e trimester


De taalateliers van SNeL (Spelenderwijs Nederlands Leren) blijven doorgaan in het tweede trimester. 10 weken lang kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar die een taalachterstand hebben, op spelenderwijze hun Nederlands verbeteren.
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Aisling van Vliet
Geïnteresseerd? Download de flyer en schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt!