Nieuws

aug 11, 2016

Groeiende ongelijkheid bij kinderen in rijke landen (rapport van UNICEF)


UNICEF brengt een nieuw rapport uit met cijfers over de groeiende ongelijkheid bij kinderen in rijke landen. Voor België zijn de cijfers weinig hoopgevend. In de globale ranglijst staat België onderaan, op plaats 29 van de 35. Vooral de bijzonder slechte resultaten op het gebied van onderwijsongelijkheid en levenstevredenheidsscores moeten ons ernstige zorgen baren. (Bron Arktos)
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Aisling van Vliet

Op het gebied van onderwijsongelijkheid staat België op de voorlaatste plaats. De kloof tussen leerlingen die een gemiddeld schoolresultaat behalen en zij die slechte resultaten behalen is enkel in Israël groter. Bovendien behaalt een tiende van de 15-jarigen vaardigheidsniveau 2 niet voor rekenen, lezen en wetenschappen.

  • In België geeft bijna 10% van de schoolgaande jongeren zichzelf een onvoldoende op vlak van levenstevredenheid. België is ook het land waar de kloof inzake levenstevredenheid het meest is toegenomen tussen 2002 en 2014.
  • Bijna een kwart van alle 11-, 13- en 15-jarigen geven aan één of meer gezondheidsklachtente hebben per dag.
  • België staat op de 22ste plaats op de ranglijst met inkomensongelijkheid. De meest recente armoedecijfers tonen aan dat bijna 1 op 5 kinderen opgroeit in een gezin onder de armoededrempel en beschikt over minder dan 60% van het gemiddeld inkomen (cijfers EU-SILC 2014).

Het rapport van UNICEF kan je hier downloaden.

(Bron Arktos)