Nieuws

mrt 16, 2016

Inclusie van minderjarige asielzoekers


Sinds de intervisie met FedAsil, Solentra en de partners van de Brede School rond niet-begeleide minderjarige asielzoekers dat begin december doorging, zijn al verschillende initiatieven opgestart om deze jongeren te ondersteunen.
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Aisling van Vliet

Zo hebben de medewerkers van het observatiecentrum van FedAsil in SPW in GC Kontakt hun teambuildingsdag gehouden, is er in samenwerking met het centrum, een gerichte inzamelactie georganiseerd om kledij, sportmateriaal en artikelen voor persoonlijke hygiëne te verzamelen (waarvoor ze heel dankbaar zijn!), is er een onthaalklas opgestart in het GO! MAW voor anderstalige nieuwkomers waar 20 minderjarige asielzoekers van maandag tot vrijdag les volgen, zijn er leerkrachten die op eigen initiatief contact hebben gelegd met het centrum om taallessen te geven, heeft het Roodebeekcentrum samen met het JH en het internaat, FedAsil en Minor Ndako een voetbalcompetitie georganiseerd in het park van Woluwe én hebben leerlingen STW een teambuildingsdag georganiseerd voor leeftijdsgenoten uit het observatiecentrum. 

De hoop is om op termijn meer onderwijskansen te bieden aan deze jongeren (i.s.m. CLW Don Bosco) en hen ook in de avond en het weekend/vakantie, een rijk aanbod van sport, cultuur, taal en spel aan te bieden. We willen graag meer ontmoetingskansen creëren zodat we van elkaar kunnen bijleren. Wist je bijvoorbeeld dat zij heel goed cricket kunnen spelen én van muziek en dans houden? Vooral bollywood blijkt populair te zijn bij enkele jongeren.

Wil je graag samenwerken aan dergelijke initietieven of heb je zelf voorstellen? Laat het zeker aan de brede schoolcoördinator weten.

Bijkomstige informatie:

  • Traject van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België - zie link
  • Observatiecentrum van FedAsil in SPW (tijdelijke verblijfplaats) - zie link
  • Lokaal Opvanginitiatieven in SPW - zie link