Brede School biedt taal- en huiswerkondersteuning vanop afstand

Zesentwintig gezinnen kregen na de Paasvakantie een enveloppe toegestuurd met een werkbundel en bijhorend knutselmateriaal. Sindsdien belt Mara Le Sage de ouders wekelijks op om de opdrachten met de kinderen te overlopen. Ze vertrekt vanuit een boek dat gratis online beschikbaar is en speelt elke week in op een ander hoofdstuk dat op een creatieve manier door de kinderen verwerkt wordt. Dankzij een samenwerking met de scholen, bereiken we vooral kinderen die een grote taalachterstand opgelopen hebben.

Daarnaast is er een online huiswerkklas opgestart. Via Zoom overlopen leerlingen samen met hun huiswerkbegeleider leerstof die ze nog niet onder de knie hebben.  

"Ik merk dat er meer aanbod dan vraag is op vlak van online huiswerkbegeleiding. Momenteel hebben we enkel twee leerlingen die elke week geholpen worden, terwijl er drie keer zoveel vrijwilligers zijn. Misschien ligt dit aan een online overkill of aan het feit dat ouders dit onvoldoende kunnen opvolgen of aan de digitale kloof en huisvestigingsuitdagingen. Ik vind het in ieder geval jammer want het aanbod is er. Onder de begeleiders zit een jongere bij die zelfs de uren van zijn studentenjob wou aanpassen om kinderen te kunnen begeleiden. Het geringe succes van de online huiswerkbegeleiding ligt alleszins niet aan de motivatie en toewijding van de vrijwilligers". Aisling van Vliet, Coördinator Brede School SPW

Ondertussen bekijken we met de partnerorganisaties of het zomeraanbod uitgebreid kan worden en of er eventueel een zomerschool kan doorgaan.


Terug