mei 29, 2020

#jongerenovercorona


Jongeren aan het woord in het Vlaams Parlement (28/05)

Meer dan 44 000 kinderen en tieners deden mee aan de bevraging van het kinderrechtencommissariaat over de impact van COVID-19 en de bijhorende maatregelen op hun leven. Het mag dan de staart van de epidemie zijn, toch ben ik blij dat het Vlaams Parlement (eindelijk) ook naar deze doelgroep luisterde want de impact op hen is niet te onderschatten en bovendien komen ze met een heel aantal interessante aanbevelingen. 

Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Aisling van Vliet

Enkele sprekende cijfers & getuigenissen:

"school is veel meer dan onderwijs, het is een plek waar we steun ontvangen, onze vrienden zien, tot rust kunnen komen en ons ontspannen" jongere

"dankzij mijn jeugdhuis heb een computer ontvangen, zij helpen mij ook met administratie die we thuis ontvangen en die mijn ouders niet begrijpen" Molenbeeks tiener die in de laatste 10 weken slechts 3 keer is buiten geweest, incl. haar bezoek aan het Vlaams Parlement

"ik heb leerproblemen en deel mij kamer met mijn jongere broer. Ik kan mij moeilijk concentreren en ik slaap slecht. Ik voel alsof ik in een loop leef. De verveling en angst slaat toe" tiener

"ik mis het internaat, mijn tweede thuis. Zelfs dat is mij nu afgepakt. " jongere 

Ook binnen de groep kinderen en jongeren zijn er subgroepen die nog sterker onze aandacht nodig hebben, niet omdat ze zwakker zijn, wel omdat ze harder getroffen worden: jongeren in armoede, jongeren die slachtoffer zijn van geweld, jongeren die in instellingen verblijven, jongeren met een fysieke en/of mentale handicap, jongeren met een psychologische aandoening. 

Kinderen en jongeren weten vaak waar het probleem ligt en komen zelf met oplossingen. Dat  er binnen 7 dagen meer dan 44 000 kinderen en jongeren meedoen aan een bevraging en dat er onder de meest kwetsbaren van deze doelgroep, nog eens 2500 meedoen aan een specifieke en gevoeligere bevraging van vzw Uit De Marge, toont aan dat ze gehoord willen worden. Let those who have ears, hear.

Enkele aanbevelingen en getuigenissen

"geef ons duidelijkheid, vertrouwen en een beetje vrijheid" jongere in het Vlaams Parlement
 
“De topprioriteit van het onderwijs zou nu het mentaal welzijn van kinderen en jongeren moeten zijn. Als je daarop inzet maak je pas ruimte om kennis te kunnen verwerven”, oppert Ikrame Kastit (cocoördinator Uit De Marge vzw).

Lees het volledig overzicht van de aanbevelingen van het onderzoek van de Kinderrechtencommissariaat.

Bronnen: