apr 20, 2016

Graffiti jam


Vijf jongeren die 8 weken lang aan het SNeL-project hebben meegedaan hebben o.l.v. An Dours en een stagiair van het Roodebeekcentrum, een succesvolle graffiti jam in elkaar gestoken op woensag 20 april.
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: Aisling van Vliet

Zestien jongeren van het Roodebeekcentrum, het KIW en het SNeL-project hebben een graffitiwerkstuk leren maken dat verbonden is aan hun eigen verhaal. Zo spoot Amani de initialen van zijn muziekgroepje en de postcode van zijn gemeente op zijn paneel, spoot Chelsey een kleurrijke planeet omdat ze heel geïnteresseerd is in alles wat met het heelal te maken heeft en Claudia maakte een prachtige veer dat haar eigen veerkracht nabootst. 

De panelen worden tentoongesteld tijdens het Feest van de Brede School op 18 mei. Daarna kunnen de jongeren hun panelen mee naar huis nemen en zal de rest opgehangen worden in de bib en het kantoor van PAJ (prévention action jeunesse).