Brede school Vorst

Brede school Vorst is een netwerk van performante partners die de ontwikkelingskansen van de Vorste kinderen stimuleren en verbreden.

Brede school Vorst is:

GC Ten Weyngaert

BLI:B, de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek

IBO De Buiteling

Rosas, het dansersensemble van Anne Teresa De Keersmaeker

Wiels, het centrum voor actuele kunst

Fondation A Stichting voor fotografie

Mus-e muzische vorming

Jeugd & Stad / Yota

en de vier Nederlandstalige basisscholen De Puzzel, Sint-Augustinus, De Wereldbrug en de Parkschool.

 

 Brede school Vorst: meer ontwikkelingskansen voor meer kinderen.