Missie & Visie

Als partners van de Brede School Sint Joost willen we een netwerk bieden waar kinderen en jongeren hun talenten actief kunnen ontdekken, ontwikkelen, ontplooien en inzetten.

 

Wij willen een basis bieden aan kinderen om hen te begeleiden naar een geslaagde integratie en deelname aan de maatschappij door het versterken van hun sociale competenties en burgerschap. Tevens dienen wij te bewaken dat kinderen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving en het recht om “kind“ te zijn.

 

Onze belangrijkste speerpunten zijn de volgende:

 

  • Samen inspelen op noden en tekorten, werken aan kansen en mogelijkheden die de leefbaarheid van de buurt stimuleren;
  • Bijdragen tot de emancipatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en  hun ouders;
  • Werken aan levenskwaliteit op vlak van gezondheid, kwalitatieve vrijetijdsbesteding en natuureducatie
  • Het vergroten van de kansen voor alle kinderen door een verbinding te leggen tussen het binnen en buitenschoolse brede persoonlijkheidsontwikkeling.

Met alle partners willen we een stimulerende leer –en leefomgeving creëren in en rond de school zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.