ID-ART 1210

ID-ART 1210 is een kunstproject van alle leerlingen van de Gemeentschool Sint-Joost-aan-Zee. Het project wordt gedragen door Brede School Sint-Joost en de ouderraad van Sint-Joost-aan-Zee.

Dit project werd in 2 fasen ingedeeld, enerzijds het filosoferen en met elkaar in debat gaan over verschillende thema's en bijbehorende creatieve workshops.

Theorie:

Vanuit de 4 levensbeschouwelijke vakken werd gefilosofeerd over identiteit. Verschillende thema's kwamen aan bod: Wie ben ik? Wie ben ik als Brusselaar? Wat is mijn culturele achtergrond? Wat zijn onze verschillen? Wat hebben we gemeen? En zoveel meer...

Praktijk:

In een creatief atelier werd gewerkt aan de realisatie van verschillende kunstwerken en dit onder begeleiding van Art Basics for Children. De kinderen werden gestimuleerd om in contact te komen met zichzelf door middel van de creatie van een object. Met de nodige begeiding toverden de leerlingen het gerecycleerde materiaal om tot fantasierijke wezens, futuristische robots en wonderlijke creaturen.

Dit kunstproject heeft als doel kinderen kennis te laten maken met kunst in het algemeen en te werken rond identiteit, cultuur en gemeenschappelijke interesses aan de hand van artistieke, educatieve en creatieve kunstwerken.

Bekijk hier de video!