Als partners van de Brede School Sint Joost willen we een netwerk bieden waar kinderen en jongeren hun talenten actief kunnen ontdekken, ontwikkelen, ontplooien en inzetten.

 

Wij willen een basis bieden aan kinderen om hen te begeleiden naar een geslaagde integratie en deelname aan de maatschappij door het versterken van hun sociale competenties en burgerschap. Tevens dienen wij te bewaken dat kinderen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving en het recht om “kind“ te zijn.

 

Onze belangrijkste speerpunten zijn de volgende:

 

Met alle partners willen we een stimulerende leer –en leefomgeving creëren in en rond de school zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.