Welkom op de site van Brede School Sint-Joost

Brede School Sint-Joost is een actief  netwerk van partners uit verschillende sectoren  die samenwerken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.

 Door samen te werken met partners uit de buurt leggen we als Brede School de verbinding tussen de gemeentelijke basisschool Sint-Joost-aan-Zee en de omgeving. 

Brede School Sint-Joost wil de brede ontwikkeling van het kind en de jongere, zowel binnen als buiten de school, stimuleren aan de hand van een brede waaier aan competenties die flexibel inzetbaar zijn in uiteenlopende contexten.

We willen kinderen laten genieten van sport, spel, kunst en cultuur en ze nieuwe ervaringen aanbieden in onze Brede School. We zorgen voor een stimulerende leefomgeving die alle kinderen kansen biedt.

De samenwerkende partners van Brede School Sint-Joost bieden een gevarieerd aanbod voor kinderen en ouders, gericht op educatie, opvang, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding teneinde iedereen de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontplooien, met respect voor elkaar.