Rope Skipping

De turnleerkracht van De Stadmsus geeft maandag en dinsdag na de school lessen Rope SKipping voor de hele lagere school. Contacteer voor meer info de bredeschoolcoördinator: bredeschool.oudergem@vgc.be of 02 - 663 89 50