Situering Brabantwijk

De bevolkingsdichtheid in de Brabantwijk is zeer hoog met 24629,04 inwoners per km². [1]De wijk heeft een zeer jong en multicultureel karakter. In de Brabantwijk is 27,45% van de inwoners jonger dan 18 jaar[2]. De wijk kent een hoge werkloosheidsgraad; 49,71% van de jongeren is werkloos [3](tegenover een gemiddelde van 38,09% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en 64,54% van de inwoners in de Brabantwijk is langdurig werkloos[4]. In Schaarbeek wordt 36,94% van de kinderen geboren in een gezin zonder inkomen uit arbeid. De behuizing scoort laag op comfortgehalte en is zeer beperkt in m²/persoon (23,16m²/persoon). De Brabantwijk wordt door 48,56% van de bewoners ervaren als weinig aangenaam. De wijk kent een hoge verhuisintensiteit: 71,59%. 62,88% van de bewoners in de Brabantwijk woont in een appartement. De wijk scoort ook laag op vlak van schoolvoorziening, kribbes (0,06%) en cultuur en recreatieaanbod. Het percentage van de bevolking die in de nabijheid woont van een groene ruimte die toegankelijk is voor het publiek bedraagt 59% en scoort daarmee veel slechter dan het gemiddelde voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar 81,75% toegang heeft tot groene ruimte. 27,9% tot 39,5% van de inwoners van de wijk verklaart niet in goede gezondheid te verkeren. Dat is hoger dan het Brusselse gemiddelde. Door de aanwezigheid van grote bedrijven rondom het Noordstation, de aanwezigheid van de Brabantstraat als winkelstraat en de aanwezigheid van de Aarschotstraat met de prostitutie is er een grote transit aanwezig in de Brabantwijk. Daardoor is er een intensief gebruik van infrastructuur en is het moeilijk voor buurtbewoners om zich hun buurt toe te eigenen.

De Brabantwijk kent eigenlijk al een langere geschiedenis aan (hoge)schoolbuurtwerking, van vóór BS Noord.


[1] Cijfers uit 2014: https://wijkmonitoring.brussels/tables/

[2] Cijfers uit 2014: https://wijkmonitoring.brussels/tables/

[3] Cijfers uit 2012: https://wijkmonitoring.brussels/tables/

[4] Cijfers uit 2015: https://wijkmonitoring.brussels/tables/