Oudercomité Sint-Lukas Basisschool

Adres:  Groenstraat 156 - 1030 Schaarbeek
Email : oudercomité@sintlukasbasisschool.be
Contactgegevens : Bart Wildiers
Beschrijving : Het oudercomite is een groep van ouders die het schoolgebeuren ondersteunt door het organiseren van allehande activiteiten.