Projecten

Een brede-school-werking is een lange-termijn-proces waarbij we de projecten jaarlijks aftoetsen aan de missie en visie en bijhorende strategische en operationele doelstellingen. Dit doen we samen met een lokaal samengestelde stuurgroep.

Door de jaren heen groeien sommige projecten uit tot vaste waarden, anderen maken plaats voor nieuwe projecten, gelieerd aan nieuwe kansen en uitdagingen.

Enkele vaste highlights:

-        uitbouw netwerk Brede School Schaarbeek

Sinds het voorjaar van 2017 slaan de 3 Schaarbeekse Brede Scholen de handen in elkaar om het netwerk van onze partners in de gemeente te versterken en uit te breiden. We doen dit door tweemaal per jaar een netwerkmoment te organiseren. Tijdens dit netwerkmoment leren partners elkaar beter kennen en wisselen ze kennis uit over topics die voor hen relevant zijn.  I.s.m. BS De Kriek en BS Helmet.

-          opmaak en verspreiding vrijetijdskalender

Jaarlijks inventariseren we het Nederlandstalig vrijetijdsaanbod in Schaarbeek, Sint-Joost en Evere voor kinderen van 0-18 jaar. Maar we doen meer dan dat; we maken deze informatie ook zo toegankelijk mogelijk in een overzichtelijke kalender. Daarnaast plannen we voldoende tijd in om ouders te informeren over dit aanbod, de partners en de bestaande reductiekanalen.

Dit project is een samenwerking met BS De Kriek, BS Helmet, BS De Witlofkinderen en BS Sint-Joost. Met ondersteuning van de gemeente Schaarbeek, Dienst Nederlandstalige Aangelegenheden.

-          Organisatie van naschoolse ateliers (creatieve kleuterateliers, natuurateliers, leesclub, grappling, sport, muziekateliers, ICT ateliers…)

Uit bevragingen bij de start van BS Noord kwam al snel een tekort aan laagdrempelige Nederlandstalige activiteiten in Schaarbeek naar boven. Sindsdien zet BS Noord jaarlijks in op het organiseren van naschoolse ateliers voor kleuters en lagere school kinderen op school. Sinds dit jaar kunnen jongeren van Sint-Lukas Kunsthumaniora ook deelnemen aan 2 ateliers tijdens de middagpauze. I.s.m. enkele leerkrachten van Sint-Lukas Basisschool, Brussels Brasilian Jiu Jitsu Academy, Jong Sport en Blabla, De Muziekboom, Educentrum,… Met steun van het Programma Preventie School Verzuim van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

-          Ondersteuning Speelplein Sint-Lukas

In het verleden gaven we voornamelijk administratieve en logistieke ondersteuning aan de organisatie van het speelplein. In 2019 hebben we de link gemaakt met het festival ‘Alles es Just’ van de gemeente Schaarbeek. I.s.m. Sputnik vzw maken kinderen van het speelplein zeepkisten die in het najaar meedoen aan de befaamde Jenatzy Cup in het Josaphat park. Kom dat zien, kom dat zien!  Exacte data weldra online.

-          Buitenspeeldag

Buitenspeeldag: een gekend concept in Vlaanderen, eerder ‘onbekend is onbemind’ in Brussel. Daar brachten we met enkele collegae Brede Scholen verandering in. Sinds enkele jaren doen we mee aan Buitenspeeldag en sluiten voor een namiddag enkele straten of pleinen af om kinderen en jongeren zorgeloos buiten te kunnen laten spelen. Samen met onze partners voorzien we een waaier aan uitdagende, inspirerende en soms ook heel gewone buitenspeelactiviteiten. Met dank aan VGC voor de gezonde snack.

-          Begeleiding participatieve trajecten in het kader van “Buitenspel”

In 2017-2018 konden leerlingen (kleuters, lager én secundair), leerkrachten en ouders deelnemen aan verschillende participatietrajecten over de herinrichting van de buitenruimte van Sint-Lukas Kunstschool Brussel. Met ondersteuning van de subsidielijn ‘Buitenspel’ van de VGC bouwen we momenteel de speelplaats om tot een groene, duurzame en avontuurlijke speel- en leerplek! Binnenkort een gezamenlijk plant-moment om deze inspirerende plek feestelijk in te hullen.

-          Ad-hoc vragen: ondersteuning Schoolvervoersplan Sint-Lukas Basisschool, projectdagen Sint-Lukas Kunsthumaniora, toeleiding buurtbewoners en -gebruikers naar het Stadsvernieuwingscontract Lazarus Brabant Nord, Milieuwerkgroep van leerlingen Sint-Lukas Kunsthumaniora, contacten tussen school en buurtorganisaties faciliteren,…

Enkele voorbeelden van eerdere projecten zijn: music@lunch, deelname aan Quand les Zoziaux van de gemeente Schaarbeek, een geefplein, sportkampen voor kleuters,…