LUCA StuVo

Adres:  Paleizenstraat 65 en 70 - 1030 Schaarbeek
Telefoon : 02 300 86 80
Email : stuvo_brussel.architectuur@luca-arts.be
Contactgegevens : Marlies Vanguyse
Beschrijving : De studentenvoorzieningen werken met de niet - curriculumgebonden aspecten van het studentenleven:

Ø  voeding;

Ø  huisvesting;

Ø  sociale dienstverlening,waaronder info verstrekken over sociaal - financiële (o.a. studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap) en sociaal - juridische aspecten betreffende studeren;

Ø  medische en psychologische dienstverlening;

Ø  vervoer;

Ø  studentenwerking: organisatie of ondersteuning van initiatieven van of voor studenten op sociaal, sportief, maatschappelijk, ecologisch of cultureel vlak.

Website : www.luca-arts.be/stuvosintluckasbrussel