huidig werkjaar

Het belooft een boeiend jaar te worden! Op het programma staat alvast:

- projecten in het kader van PPSV (weldra meer info)

- vrijetijdskalender

- kleuterateliers

-sportkampen voor kleuters in de vakantie

- oudercafés

- buitenspeeldag

en nog veel meer...