2014-2015

Het was een boeiend jaar! Op het programma stond oa.:

- projecten in het kader van PPSV (weldra meer info)

- vrijetijdskalender

- kleuterateliers

-sportkampen voor kleuters in de vakantie

- oudercafés

- buitenspeeldag

en nog veel meer...