Groep INTRO vzw

Adres:  Gallaitstraat 86 - 1030 Schaarbeek
Telefoon : 02 215 40 71
Email : brussel.vivt@groepintro.be
Contactgegevens : Jo Robberechts
Beschrijving : Groep INTRO vzw wil met zijn vrijetijdswerking in Schaarbeek kwetsbare doelgroepen sterker maken om zo meer kansen te creëren om hun leven weer in eigen handen te nemen. Concreet richten we ons op jonge meisjes en vrouwen, jonge mama's met jonge kinderen, minderjarige vluchtelingen en kinderen en jongeren met een beperking, op zoek naar een vrijetijdsbesteding.
Website : www.groepintro.be