Brede School Noord

Brede School Noord is een breed samenwerkingsplatform tussen partners uit verschillende sectoren.

Samen streven we ernaar de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te maximaliseren.

We werken aan een brede leer- en leefomgeving door het netwerk tussen partners te verstevigen. Daarnaast creëren we ook nieuwe samenwerkingsverbanden gebaseerd op de noden, kansen en mogelijkheden van kinderen en jongeren.