Brede School Hartje Anderlecht

"Brede School Hartje Anderlecht" is geen school in de enge zin van het woord, maar een samenwerkingsverband tussen scholen en lokale verenigingen uit verschillende sectoren zoals cultuur,  sport en welzijn.

Het gemeenschappelijk doel van deze partners is de ontwikkelingskansen te optimaliseren van kinderen en jongeren die naar school gaan in  GBS Dertien,  GBS Veeweide,  basisscholengemeenschap Sint-Pieter en Sint-Guido en/of wonen in het centrum van de gemeente Anderlecht.

Dit project is een initiatief van Elke Roex, Schepen van Onderwijs, met de steun van burgemeester Fabrice Cumps, en het Schepencollege van Anderlecht, de Vlaamse Gemeenschap en de VGC.