Praatpiraten

Taalstimulerende activiteit voor kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. Er wordt actief gewerkt binnen de driehoek school – ouders – buurt.

Wekelijks komen de kinderen samen op school op woensdagnamiddag, beurtelings per jaar is dit in ’t Regenboogje of in de Lutgardisschool. De activiteiten zijn zeer gevarieerd, bijvoorbeeld: een schattentocht in de buurt, koken met ouders, een groot spel in de school, knutselactiviteiten, bezoek aan interessante buurtinitiatieven, werken rond verhalen, een uitstap met ouders en kinderen,…

Op het einde van elk trimester is er een feestmoment waar de praatpiraatkinderen samen met hun hele klas, ouders van de kinderen en vrijwilligers (senioren) een namiddag spelen, knutselen,…