Beterbeek

Hoe kan Etterbeek Beter? Dat is de centrale vraag van ons open en participatief project. Met muzische ateliers en buurtverkenningen worden de antwoorden op deze vraag opgelijst. We bekijken hoe we zelf ons steentje tot de oplossing kunnen bijdragen. Elke school die meewerkt aan het project maakt ruimte tijdens de lesuren voor workshops, bevragingen, onderzoeken. Op deze manier laten we kinderen, jongeren en buurtbewoners constructief nadenken over hun buurt, creëren we intergenerationele samenwerking en overleg met respect voor elkaars mening. Etterbeek is een gemeente met een heel groot aantal schoolgaande kinderen, het project helpt de kinderen om de schoolomgeving te zien als hun buurt en te proberen er een leuke plek van te maken voor henzelf en voor alle gebruikers van de buurt.

In het schooljaar 2011–2012  bleek dat Etterbeek Beterbeek kon worden door een propere en kindvriendelijke publieke ruimte, meer groen om te spelen, meer dieren en meer sociaal contact met de buren.'t Regenboogje beet de spits af (filmpje).

En kwamen hiermee ook in de pers.


Dit schooljaar werkt Beterbeek in Basisschool ’t Regenboogje aan oplossingen rond het thema “meer groen”.

In Lutgardis startten de leerlingen met de eerste fase van muzische ateliers en activiteiten op het schoolfeest met de ouders.

 Beterbeek