Missie en visie

Wie zijn we?

De Verrekijker is een lokaal netwerk van mensen uit verschillende sectoren: uit het onderwijs en de kinderopvang, en de sociaal-culturele sector. Meer info op de partnerpagina.

Wat beogen wij?

Samen zetten we in op maximale ontwikkelingskansen voor kinderen.

Daarbij staat een integrale benadering van kinderen centraal. Zich goed voelen in hun vel, zich een plaats toe-eigenen in de samenleving, om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Dat maakt integraal deel uit van onze zorg voor brede ontwikkelingskansen.

Verrassende ontmoetingen en nieuwe ervaringen in de hand werken. De wereld van kinderen vergroten, hen nieuwe horizonten laten verkennen. Ook dat willen we bereiken binnen de Brede School. De interactie en uitwisseling verbreedt ook de wereld van grote mensen: van ouders, partners, leerkrachten en kindbegeleiders.