Brede School De Haven is een campus waar volgende partners samenwerken aan de opvoeding van kinderen van 0 tot 12 jaar:

  • Sint-Pieterscollege
  • IBO De Puzzel (Initiatief Buitenschoolse Opvang)
  • VNO (Voor- en Naschoolse Opvang)
  • Kinderopvanglocatie De Zinnekes
  • Baboes (ontmoetingsplaats voor kinderen van 0 tot 4 jaar mét hun ouders en/of andere opvoedingsverantwoordelijken.
De twee Brede Scholen in Laken bouwen aan een netwerk van verschillende Nederlandstalige scholen, vrije tijds-, socio-culturele - en welzijnsorganisaties. Samen staan we sterker!