Welkom in De Haven!

Brede School De Haven staat voor een campus waar een aantal partners samenwerken aan de opvoeding van kinderen van 0 tot 12 jaar:
  • Sint-Pieterscollege
  • IBO Stroomopwaarts (naschools- en vakantie-aanbod)
  • Kinderdagverblijf De Zinnekes
  • Baboes (ontmoetingsplaats voor kinderen van 0 tot 4 jaar mét hun ouders en/of andere opvoedingsverantwoordelijken.

Daarnaast staat De Haven ook voor een samenwerkingsverband met verschillende partners uit de buurt. Vanuit deze samenwerking streven we naar maximale ontplooiing van elk kind.
We willen de kinderen een
brede en krachtige leer- en leefomgeving bieden op school en laten kennismaken met activiteiten in de buurt. We vinden het ook belangrijk dat ouders en leerkrachten een ruime kijk krijgen op de leefwereld van de kinderen en deze in al zijn aspecten leren kennen en gebruiken in de klaspraktijk en thuis. We willen de leerkrachten vaardig maken in het omgaan met de aanwezige diversiteit en ouders versterken in onderwijsondersteunend gedrag.

 

Alle activiteiten binnen het kader van de brede school moeten ouders en kinderen de kans bieden zich maximaal te ontplooien en te participeren in de samenleving door onder andere hun taalvaardigheid, hun gezondheid, alsook hun culturele en sociale vaardigheden te bevorderen.

 

We willen doelgericht werken aan laagdrempelige acties met het oog op projecten met een duurzaam karakter, waarin talentontwikkeling, maatschappelijke participatie, gezondheid, veiligheid en voorbereidingop de toekomst centraal staan. Hierbij houden we rekening met de drie fasen van breed en levensecht leren (oefenen , ontmoeten , deelnemen en creëren).