Welkom op De Brede Stroom!

De Brede Stroom is een campus waar we met een aantal partners samenwerken aan de opvoeding van kinderen van 0 tot 12 jaar:

  • Lutgardisschool
  • IBO Stroomopwaarts (naschools- en vakantie-aanbod)
  • Kinderdagverblijf De Kollebloem

Daarnaast werk Brede Stroom ook samen met verschillende parnters uit de buurt. Vanuit deze samenwerking streven we naar gelijke kansen voor alle kinderen. We focussen op talentontwikkeling, breed leren en voorbereiding op de toekomst (onder andere door taalstimulering).