zangzingzoo

Het Zangzingzoo-koor is weer opgestart! Kinderen uit het 5de leerjaar van de 3 Bresscholen ontmoeten elkaar via het koor. Er wordt samen muziek gemaakt met stem, lichaam en percussie-instrumenten. Meer informatie vind je op de blog: http://zangzingzooo.wordpress.com