vip-traject

Het vip-traject staat voor very important parents. Met het vip-traject willen we ouders een stem geven in de brede school. De ouders van de eerste kleuterklas van de drie bresscholen worden wekelijks bevraagd naar de kernaspecten van brede school. Na de bevraging volgt er een reeks ludieke acties met de kinderen naar aanleiding van de antwoorden die de ouders gaven. Na afloop kiezen ouders een thema wat we met de brede school verder gaan uitdiepen.