projecten voorjaar 2013

De eerste stapjes van bres worden gezet tussen januari en juni 2013. Drie concrete projecten die nauw aansluiten bij onze missie en visie zijn van start gegaan binnen de drie partnerscholen, in samenwerking met een reeks van partners.

Trots stellen we onze drie projecten voor:

KoorKrant en Kalender