moestuinieren

Via het VIP-traject kwamen we te weten dat ouders graag de speelplaats van de Sint-Michielsschool afgebakend willen zien voor de kleuters. Om in te spelen op hun nood starten we dit schooljaar aan het moestuinieren. De kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar timmeren tijdens de middagspeeltijden heuse moestuinbakken in elkaar. Nadien worden deze op de speelplaats geplaatst om zo kleuters van lagere schoolkinderen van elkaar te scheiden in het wildere spel. We brengen kleuters en lagere schoolkinderen dan weer samen via het peter/meterschap, waarbij de kinderen van de derde graad kleuters onder hun hoede nemen om samen te gaan tuinieren op de speelplaats.