kalender

Het project kalender bestaat uit drie onderdelen:

1. het ontwikkelen en verspreiden van twee vrijetijdskalenders (hier wordt het hele naschoolse vrijetijdsaanbod voor kinderen opgenomen): één voor kleuters en één voor 6- tot 12-jarigen.

de kalender kan je alvast online vinden op de kalenderblog: http://breskalender.wordpress.com

2. Het organiseren van bezoeken voor ouders aan organisaties die een vrijetijdsaanbod voor kinderen hebben. De bezoeken en data vind je eveneens op de kalenderblog terug.

3. Het organiseren van naschoolse proefateliers voor de kinderen van de drie partnerscholen van bres.