iedereen artiest

Het jaarthema van het Sint-Pieterscollege is Iedereen artiest! Bres organiseert samen met de school klasoverschrijdende activiteiten waarbij artistieke organisaties uit Jette workshops komen geven aan de kinderen. Op deze manier leren kinderen nieuwe kunstvormen kennen, nieuwe talenten ontdekken, en meer nog ze kunnen zichzelf verdiepen in deze kunstvormen na school in Jette als ze dat wensen. Iedereen artiest!