geheime plekjes

De tweede kleuterklas van de Sint-Michielsschool en van Sint-Pieterscollege leren nieuwe plekjes kennen in de buurt. Bres gaat op zoek naar geheime parkjes, zalen en lokalen in de buurt van de school waar ze terecht kunnen met hun tweede kleuterklassers.