bik 2+

In het voorjaar van 2014 startte Bres met een BIK-traject. BIK staat voor Bres in de klas en wil hiermee projecten bedenken/plannen en organiseren met leerkrachten. De drie leerkrachten van het eerste leerjaar van de drie bresscholen kwamen maandelijks samen in de vorm van een traject met allerhande methodieken om gezamenlijk te komen naar een project voor de kinderen van het eerste leerjaar. Dit resulteerde in het kilometerboek, een project dat van start zal ging vanaf januari-februari 2015.

In het voorjaar van 2015 startte we een nieuw bik-traject, maar met de kleuterjuffen van de tweede kleuterklas. Samen met hen gaan we kwamen we tot twee nieuwe projecten: geheime plekjes en betoverende boterhammen.

In het najaar van 2015 start opnieuw een bik-traject, ditmaal voor de leerkrachten van het tweede leerjaar.