bik 2

In het voorjaar van 2014 startte Bres met een BIK-traject. BIK staat voor Bres in de klas en wil hiermee projecten bedenken/plannen en organiseren met leerkrachten. De drie leerkrachten van het eerste leerjaar van de drie bresscholen kwamen maandelijks samen in de vorm van een traject met allerhande methodieken om gezamenlijk te komen naar een project voor de kinderen van het eerste leerjaar. Dit resulteerde in het kilometerboek, een project dat van start zal gaan vanaf januari-februari 2015.

In het najaar van 2015 starten we een nieuw bik-traject, maar met de kleuterjuffen van de tweede kleuterklas. Samen met hen gaan we kijken naar de mogelijkheden van brede school binnen hun klas.