De kinderen van de tweede en derde graad van de Vande Borneschool zullen vanaf dit schooljaar de kans krijgen om wekelijks theaterateliers te volgen. De ateliers zullen gegeven worden door een lerares Woord van de Jetse Academie en zullen doorgaan in de Jetse Nederlandstalige bibliotheek. Tegelijkertijd met het theateratelier zullen er verschillende oudercafés worden georganiseerd, waar ouders zelf de thema's rond zullen kiezen.