Brede School Elsene

Brede School Elsene is een actief netwerk van organisaties uit verschillende sectoren in samenwerking met de twee Nederlandstalige scholen gevestigd in deze gemeente; GO! De Wimpel en Basisschool Lutgardis. 

Via deze samenwerking met diverse partners wil Brede School Elsene bijdragen tot een brede en verrijkende ontwikkeling van deze kinderen, waardoor ze zich optimaal kunnen ontplooien en uitgroeien tot jongvolwassenen met een open en veelzijdige blik, aangepast aan de (diverse, multiculturele en meertalige) omgeving waarin ze leven.

Het Brede Schoolproject wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap.